యాష్ - థోర్

విక్రమ్ - షజం

విక్రమ్ - షజం

విక్రమ్ - స్పైడర్ మ్యాన్

Title 1

సూర్య - బ్లాక్ పాంథర్

రామ్ చరణ్ - కెప్టెన్ అమెరికా 

రజినీకాంత్ - సూపర్ మ్యాన్ 

ప్రభాస్ - వోలవారిన్ 

మహేష్ బాబు - హర్కులేస్ 

కమల్ హాసన్ - బ్యాట్ మ్యాన్ 

ఎన్ టి ఆర్ - హాల్క్